Asigurare Raspundere Civila pentru Persoane Juridice

Exista mai multe tipuri de asigurari care fac parte din aceasta categorie:

Asigurarea de raspundere civila

acopera daunele cauzate tertilor, prin desfasurarea activitatii sau afacerii in locul unde au loc aceste activitati, sau a daunelor produse locurilor vecine sau a altor locuri si persoane ca urmare a activitatii asiguratului.

Asigurarea de raspundere a producatorului

acopera daunele cauzate unor terte persoane de/sau in legatura cu produse rezultate din activitati cuprinse in obiectul de activitate al asiguratului, care reprezinta o consecinta directa a consumului sau utilizarii produsului respectiv.

Asigurarea de raspundere a angajatorului

presupune preluarea raspunderii civile a asiguratului pentru daune cauzate angajatilor sai

Asigurarea de raspundere civila pentru mediu

acopera daunelor cauzate tertilor ca urmare a producerii unui eveniment poluant in interiorul locului / imobilului asigurat.

Riscurile acoperite de genul acesta de asigurare sunt: daune materiale, vatamari corporale, deces.