Asigurare Raspundere Civila pentru Persoane Juridice

Există mai multe tipuri de asigurări care fac parte din această categorie:

Asigurarea de răspundere civilă

acoperă daunele cauzate terților, prin desfășurarea activității sau afacerii în locul unde au loc aceste activități, sau a daunelor produse locurilor vecine sau a altor locuri și persoane ca urmare a activității asiguratului.

Asigurarea de răspundere a producătorului

acoperă daunele cauzate unor terțe persoane de/sau în legatură cu produse rezultate din activități cuprinse în obiectul de activitate al asiguratului, care reprezintă o consecință directă a consumului sau utilizării produsului respectiv.

Asigurarea de răspundere a angajatorului

presupune preluarea răspunderii civile a asiguratului pentru daune cauzate angajaților săi

Asigurarea de răspundere civilă pentru mediu

acoperă daunelor cauzate terților ca urmare a producerii unui eveniment poluant în interiorul locului / imobilului asigurat.

Riscurile acoperite de genul acesta de asigurare sunt: daune materiale, vătămări corporale, deces.