Asigurare CAR

Polița de tip CAR (Construction All Risck) se adresează constructorilor sau antreprenorilor care fie se află în proces de construcție a unui nou obiectiv (clădire, spațiu comercial sau alte construcții civile - clauză specială a poliței Property), fie în proces de consolidare a unui imobil care este deja construit. Genul acesta de asigurare vine în întâmpinarea riscurilor care pot provoca avarieri sau distrugeri bruște sau neprevăzute a lucrărilor de construcții sau a altor bunuri sau părți ale acestora care impun reparare, înlocuire, montare sau demontare.

Acoperă riscurile care pot apărea în faza de construcție. Este o poliță solicitată de cele mai multe ori de beneficiar deoarece riscul financiar este al lui. Antreprenorul pune în operă o construcție, dar cel care riscă să piardă banii în cazul unui eveniment neplăcut este beneficiarul.

Polițele CAR au o secțiune de Property care cuprinde și utilajele cu care este executată lucrarea. Acestea pot fi menționate și asigurate separat.

Asigurari pentru Cladiri si Alte Constructii

Asigurarea pentru construcții acoperă următoarele tipuri de riscuri:

provocate de fenomene naturale: cutremur, furtună, uragan, inundații, revărsări de ape sau alunecări de teren;

survenite în urma unor incendii, explozii sau furturi care au afectat materialele de construcții sau alte bunuri păstrate în spațiul deschis al clădirilor respective;

riscuri generate de de prăbușirea construcțiilor sau avarierea acestora ca urmare a interacțiunii cu obiecte exterioare;

riscuri generate de erori umane sau neglijență.

Secțiunea 2 răspundere civilă față de terți - asigurarea care acoperă erori umane fără intenție care generează riscuri civile față de terți.