Polița de tip CAR (Construction All Risck)

Polița CAR se adresează constructorilor sau antreprenorilor care fie se află în proces de construcție a unui nou obiectiv (clădire, spațiu comercial sau alte construcții civile – clauză specială a poliței Property), fie în proces de consolidare a unui imobil care este deja construit.

Genul acesta de asigurare vine în întâmpinarea riscurilor care pot provoca avarieri sau distrugeri bruște sau neprevăzute a lucrărilor de construcții sau a altor bunuri sau părți ale acestora care impun reparare, înlocuire, montare sau demontare.

Acoperă riscurile care pot apărea în faza de construcție. Este o poliță solicitată de cele mai multe ori de beneficiar deoarece riscul financiar este al lui. Antreprenorul pune în operă o construcție, dar cel care riscă să piardă banii în cazul unui eveniment neplăcut este beneficiarul.

Polițele CAR au o secțiune de Property care cuprinde și utilajele cu care este executată lucrarea. Acestea pot fi menționate și asigurate separat.

Asigurarea pentru construcții acoperă următoarele tipuri de riscuri:

  • provocate de fenomene naturale: cutremur, furtună, uragan, inundații, revărsări de ape sau alunecări de teren;
  • survenite în urma unor incendii, explozii sau furturi care au afectat materialele de construcții sau alte bunuri păstrate în spațiul deschis al clădirilor respective;
  • riscuri generate de de prăbușirea construcțiilor sau avarierea acestora ca urmare a interacțiunii cu obiecte exterioare;
  • riscuri generate de erori umane sau neglijență.
 

Contactează un Consultant

Consultații noștri îți recomandă cele mai potrivite produse de asigurări, adaptate riscurilor la care este expusă compania ta.