(1) Fly Insurance – deasupra riscurilor

Fly Insurance este o companie românească de brokeraj în asigurări și reasigurări, autorizată și supravegheată de
Autoritatea de Supraveghere Financiar (ASF), cu vastă experiență în consultanța de asigurări și managementul
riscurilor financiare pentru diferite proiecte importante pe piața românească de asigurări, inclusiv în achiziții publice și
în asigurări financiare. Fly Insurance este înregistrată la registrul comerțului (ONRC) sub nr. J40/2124/2010, CUI
26585189, și este autorizată de ASF prin Decizia nr 284/ 31.03.2010, fiind înregistrată în Registrul Intermediarilor
Principali (RIP) sub nr. RBK 618/2010 care poate fi consultat pe site-ul ASF aici. Certificatul de înmatriculare ONRC poate fi accesat aici și Certificatul de înregistrare RIP pot fi accesate aici.


Consultații noștri vă recomandă cele mai potrivite produse de asigurări, adaptate riscurilor la care este expusă
compania dumneavoastră.


Prin serviciile noastre profesionale, ne diferențiem prin expertiza noastră în mari proiecte de achiziții publice și în
asigurări financiare. Este important să vă informăm că serviciile noastre de consultanță privind aspecte juridice,
fiscale sau contabile trebuie înțelese ca observații generale bazate exclusiv pe experiența noastră în calitate de
brokeri de asigurare și consultanți de risc și nu constituie consultanță juridică, fiscală sau contabilă, sau de orice altă
natură pentru care nu suntem autorizați să oferim.


(2) Informații despre personalul și asistenții în brokeraj ai Fly Insurance


a) Registrul personalului propriu al Fly Insurance poate fi citit aici.
b) Registrul Intermediari Secundari (RIS) Asistenți Brokeraj Persoane Juridice poate fi citit aici.
c) Registrul Intermediari Secundari (RIS) Personal Asistenți Brokeraj Persoane Juridice poate fi citit aici.
d) Registrul Intermediari Secundari (RIS) Asistenți Brokeraj Persoane Fizice poate fi citit aici.


(3) Condiții generale și transparența în afaceri (CGTA)


Condițiile noastre generale și transparența în afaceri (CGTA) sunt aplicabile tuturor clienților noștri, persoane fizice,
indiferent de regimul fiscal în vigoare, sau persoane juridice, potențiali sau existenți asigurați, care au semnat un
mandat de brokeraj cu Fly Insurance. Vă rugăm să notați că termenii aplicabili în cazul dumneavoastră pot fi diferiți în
funcție de serviciile pe care vi le oferim. Invităm clienții noștri să citească cu atenție prezentele CGTA care pot fi
accesate aici.


(4) Politica de confidențialitate și de protecție a prelucrării datelor cu caracter personal


Prin serviciile de distribuție de asigurări/reasigurări pe care le oferim clienților noștri, este necesar să comunicăm
către diferiți participanți la piața asigurărilor, parteneri și/sau colaboratori, în vederea ofertării și oferirii de asigurări și
analiza riscului, anumite informații strict necesare, inclusiv datele cu caracter personal ale diferitelor categorii de
persoane. Pentru detalii cu privire la acestea, vă invităm să citiți Politica noastră de confidențialitate și de protecție a
prelucrării datelor cu caracter personal care poate fi accesată aici.
În situația în care doriți să ne contactați datele noastre sunt:
FLY INSURANCE BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE SRL
Str. Pictor Barbu Iscovescu nr. 19, etaj 2, sector 1, Bucuresti RO 011936
Tel 021 230 03 25, e-mail dpo@flyinsurance.ro


(5) Asigurații RCA cu risc ridicat


Va informam ca incepând cu data de 10.02.2023 sunt in vigoare noile „Politici și proceduri BAAR pentru gestionarea
asigurărilor RCA aplicabile asiguratului cu risc ridicat” avizate de A.S.F. prin avizul nr. 419/22.11.2022 si avizul nr.
37/09.02.2023, in conformitate cu Legea nr. 202/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 132/2017 si ale
Normei A.S.F. nr. 18/2022 pentru modificarea și completarea Normei A.S.F. nr. 20/2017 privind asigurările auto din
România. Acestea pot fi accesate pe site-ul BAAR aiciAsigurati cu risc ridicat – BAAR.


(6) Documentul de informare privind produsul de asigurare (PID)

Vă invităm să accesați Lista asigurătorilor cu care colaborăm și PID-urile acestora pentru serviciile de intermediere distribuție in asigurări pe care le oferim.


(7) Procedura privind soluționarea reclamațiilor

Pentru a citi Procedura noastră privind activitatea de soluționare a petițiilor primite referitoare la activitatea de
intermediere în asigurări a societății Fly Insurance, vă invităm să accesați aici.

În situația în care doriți să ne contactați datele noastre sunt:
FLY INSURANCE BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE
SRL
Str. Pictor Barbu Iscovescu nr. 19, etaj 2, sector 1, Bucuresti RO 011936
Tel 021 230 03 25, e-mail bucuresti@flyinsurance.ro
În cazul ăn care sunteți nemulțumiți de modul în care rezolvăm o reclamație, vă puteți adresa la:

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Splaiul Independenței nr. 15, Sector 5, Cod 050092, București
Tel 0800 825 627ș 021 659 60 51, e-mail office@asfromania.ro


(8) Procedura soluționării alternative a litigiilor prin SAL-Fin


Accesul la acest tip de serviciu se realizează de către consumator, persoana fizică, în mod gratuit prin exprimarea
voluntară a acestei opțiuni în scris, direct la sediul SAL-Fin, prin poștă sau prin mijloace electronice de comunicare,
făcând însă dovada că a încercat în prealabil să soluţioneze litigiul direct cu comerciantul în cauză. În cazul în care
pentru soluționarea litigiului sunt necesare expertize tehnice, traduceri legalizate și apostilate sau alte probe, costul
acestora este suportat de partea din litigiu care le solicită.

În conformitate cu Art. 23 din Regulamentul ASF nr. 4/2016 privind organizarea şi funcţionarea Entităţii de Soluţionare
Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN), vă informăm că SAL-Fin îşi desfăşoară activitatea în
Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, TELVERDE 0800 825 627, e-mail: office@salfin.ro. Orice alte
informații suplimentare se pot regăsi pe www.salfin.ro.


(9) Informare privind colaborarea cu societăţile de asigurare care desfăşoară activitate de distribuție pe teritoriul României în baza libertăţii de a presta servicii (FOS)

Vă invităm să o accesați aici.