Asigurare Auto, RCA

Aceasta este o asigurare obligatorie și are ca obiect asigurarea prejudiciilor pe care asiguratul ar putea să le provoace unui terț în cazul unui accident auto, atât pe teritoriul României, cât și în afara acesteia.

Riscurile acoperite se încadrează în următoarele categorii:

pagube materiale, vătămări corporale sau deces, produse terților din culpa asiguratului.

pagubele produse ca urmare a lipsei de folosință a autovehiculului avariat;

cheltuielile de judecată efectuate de persoana prejudiciată.

Conform ultimelor reglementări în vigoare polița RCA pune la dispoziția consumatorilor un nou beneficiu: decontarea directă. Această clauză presupune că în urma unui accident rutier proprietarul păgubit poate merge la propriul asigurător RCA pentru a-și recupera prejudiciul, urmând ca acesta din urmă să își recupereze suma respectivă de la asigurătorul șoferului vinovat.

Vezi Oferta Casco Online

Asigurarea de tip CASCO se adresează persoanelor fizice care dețin autovehicule pentru transporturi terestre de bunuri sau persoane, acţionate pe principiul motorului, precum şi alte asemenea, construite şi echipate pentru diverse destinaţii speciale. Este foarte important de reținut faptul că remorcile și semiremorcile se asigură separat.

RISCURI ASIGURATE:

Riscuri de bază:

Asigurătorul acordă despăgubiri, în limita sumei asigurate, Asiguratului pentru avarii produse autovehiculului în caz de:

ciocniri, inclusiv din vina unui terț asigurat RCA (dacă se optează pentru această clauză),

fenomene atmosferice, incendiu, explozie;

furt total, parțial sau tentative de furt;

vandalism

Se pot cumpăra clauze suplimentare care acoperă avarierea exclusivă a elementelor vitrate, a jantelor și anvelopelor, avarii cauzate de acțiunea animalelor, de aspirația apei la motor sau de circulația în afara drumurilor publice.

Riscuri extinse:

poliţa de asigurare acoperă şi cazurile în care autovehiculul este condus de către altă persoană decât Asiguratul;

poliţa de asigurare se extinde în afara teritoriului României, fără plata unor prime suplimentare, în baza unui supliment de asigurare, pe aceeași perioadă şi cu aceeaşi valabilitate teritorială pentru care Asiguratul încheie la Asigurator o asigurare de răspundere civilă a autovehiculelor cu valabilitate în afara teritoriului României.

Asigura-ti Masina Acum

Sumele asigurate

Autovehiculele se asigură la valoarea reală a acestora la data încheierii sau reînnoirii asigurării.
Prin valoarea reală a autovehiculului se înţelege valoarea de comercializare la momentul încheierii asigurării conform cataloagelor sau sumelor de prețuri utilizate de asiguratori.

Dotările suplimentare montate la autovehicul, se asigura la valoarea declarată de Asigurat în cererea-chestionar şi acceptată de Asigurator.

Ce înseamnă să ai o asigurare CASCO cu franșiză

De exemplu, dacă ai o asigurare CASCO cu franșiză de 100 de euro, iar valoarea asigurată este de 10.000 de euro, în cazul în care suporți o daună în valoare de 300 de euro tu vei plăti suma de 100 de euro, iar compania de asigurări va plăti restul de 200 de euro.

Franșiza este partea din daună suportată de asigurat care poate fi stabilită fie ca valoare fixă, fie ca procent din suma asigurată.