Asigurare Viata

Dezvoltarea accentuată a tehnologiei și modul alert al vieții cotidiene nu ar trebui să ne lase indiferenți față de riscurile la care suntem supuși în fiecare zi. Scopul principal al asigurărilor de viață este de a oferi protecție beneficiarilor poliței în cazul apariției riscului asigurat. În plus există și posibilitatea ca asiguratul să opteze pentru o variantă de poliță cu capitalizare care presupune că la terminare perioadei asigurate acesta poate beneficia de sumele depuse indexacte cu anumiți coeficienți funcție de asigurator. Acestea se pot încheia pe termen scurt, mediu și lung asiguratul fiind obligat să plătească cu regularitate primele de asigurare.

Familia persoanei asigurate va primi un venit compensatoriu în cazul în care aceasta decedează indiferent dacă acea persoană era întreținătorul financiar al familiei. Totodată asigurarea de viață poate acoperi credite lăsate neachitate de persoana asigurată decedată astfel familia acesteia rămânând fără datorii.

Prima de asigurare se calculează în funcție de criterii precum: vârsta asiguratului, sex, valoarea sumei asigurate, starea de sănătate. Unele polițe de asigurare pot necesita realizarea unor examinări medicale prealabile, suportate din punctul de vedere al costurilor de compania de asigurări. La produsele de bază se pot adăuga și alte clauze adiționale în funcție de nevoia fiecărui asigurat în parte, prin care se extinde gama riscurilor și implicit a protecției oferite de polița de asigurare, conferind avantaje suplimentare clienților în schimbul plății unor sume suplimentare la prima de asigurare.

Pe lângă acestea mai există și posibilitatea încheierii unor polițe de tip unit link în care predomină componenta investițională și care presupun asumarea de către asigurat a riscului financiar respectiv.

Riscurile acoperite de asigurarea de viață sunt:

riscul de deces – prin plata către beneficiar a sumelor asigurate;

riscul de pierdere a capacității de muncă – prin plata unei indemnizații și exonerarea de plată a primelor de asigurare;

riscul de a fi spitalizat sau a suferi intervenții chirurgicale – prin plata unor indemnizații zilnice de spitalizare și intervenții chirurgicale.