Asigurari Agricole

Atât factorii de mediu, cât și activitățile agricole și zootehnice sunt imprevizibile și nu pot fi controlate de om. Iar când vorbim de sume mari investite în aceste domenii necesitatea unei asigurări se impune de la sine. Tocmai de aceea există o paletă foarte largă de produse de asigurare care pot răspunde eficient celor mai importante categorii de nevoi:

Asigurarea culturilor agricole împotriva efectelor dăunătoare ale factorilor de risc

acest tip de asigurare poate fi încheiată de persoane fizice sau juridice care exploatează terenuri agricole, indiferent de forma de deținere a terenului: proprietate, arendă, închiriere, concesiune, donație, atât timp cât această calitate poate fi atestată printr-un document.

Asigurarea efectivelor de animale

bovine, bubalinele, cabalinele și catârii, ovinele și caprinele, porcinele.

Asigurarea păsărilor

în baza acestei polițe se pot asigura păsările din specia galinacee, respectiv puii pentru carne (broiler) și găinile ouătoare.

Asigurarea facultativă a păsărilor emu și a struților

Această poliță de asigurare poate fi contractată de orice persoană fizică sau juridică cu sediul/domiciliul / reședința în România, care deține păsări emu sau struți, prezente în exploatare de mai mult de 45 zile.

Asigurarea facultativă a peștilor

Polița se adresează oricărei persoane juridice și/sau fizice cu sediul/domiciliul sau reședința în România, care se ocupă cu creșterea peștilor în captivitate – amenajări piscicole – (heleșteie, păstrăvării, iazuri, stațiile de reproducere artificială, viviere flotabile, alte instalații destinate reproducerii și creșterii peștilor).

Asigurarea facultativă a animalelor de companie

se adresează persoanelor juridice și/sau fizice cu sediul/domiciliul sau reședința în România, care deține câini sau pisici.